Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Eğitim önceden saptanmış esaslara göre insan davranışlarında belli gelimseler sağlamaya yarayan planlı etkiler dizesidir.

 

Günümüzün eğitim anlayışı ise Amerikalı filozof, psikolog ve eğitim reformcusu John DEVVEY’in fikirlerinden ilham almıştır. Devvey kendinden önceki eğitim anlayışlarını eleştirmiş ve eğitim köhnemiş, eski olguları tekrarlamak değil öğrencinin bir kişi ve vatandaş olarak yaşamına uygulayabileceği bilgi ve beceri kazandırma amacı gütmesi gerektiğini söylemiştir.

 

Ülkemizdeki eğitim sistemi genel bir standart izliyor olup öğrencinin potansiyeli, ilgi alanları ve öğrenme şekilleri göz ardı edilmektedir. Bu bağlamda okulda verilen eğitim öğrenmede farklılıklar olan çocuklarda başarısızlıkla sonuçlanmaktadır.

 

Öğrencilerin sistem içinde yetenek ve ilgilerini öğrenme alanlarını ortaya çıkarmak mümkün olmamaktadır. Eğitim planı öğrenciye göre düzenlenip verildiğinde öğrenmeyecek öğrenci yoktur. Buda ancak özel dersle mümkün olup öğrencide başarıyı ve öğrenmeyi artırmak mümkündür.

 

Özel Ders Elit Ailesi

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

admin

Yorum Yaz