Eğitim önceden saptanmış esaslara göre insan davranışlarında belli gelimseler sağlamaya yarayan planlı etkiler dizesidir.   Günümüzün eğitim anlayışı ise Amerikalı filozof, psikolog ve eğitim reformcusu John DEVVEY’in fikirlerin... read more